}

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

سوال
کدام فروشگاه های اینترنتی محصولات ساویز را موجود دارند؟
مستقیم از سایت ساویز می توانید خرید نمایید، همچنین فروشگاه های اینترنتی خانومی، مو تن رو و بامی مد، محصولات کامل ساویز را موجود دارند و میتوانید به راحتی از این فروشگاه ها خرید کنید.
سوال
مراحل دریافت نمایندگی محصولات ساویز چیست؟
میتوانید با یکی از شماره های داخلی شرکت تماس بگیرید و با واحد مربوطه ارتباط گرفته و مراحل خرید محصولات به صورت عمده را دریافت کنید.
سوال
چگونه میتوانیم خرید تکی محصولات را داشته باشیم؟
میتوانید به قسمت محصولات در سایت ساویز مراجعه کرده و خرید خودرا ثبت کنید
سوال
کدام فروشگاه های اینترنتی محصولات ساویز را موجود دارند؟
مستقیم از سایت ساویز می توانید خرید نمایید، همچنین فروشگاه های اینترنتی خانومی، مو تن رو و بامی مد، محصولات کامل ساویز را موجود دارند و میتوانید به راحتی از این فروشگاه ها خرید کنید.
سوال
مراحل دریافت نمایندگی محصولات ساویز چیست؟
میتوانید با یکی از شماره های داخلی شرکت تماس بگیرید و با واحد مربوطه ارتباط گرفته و مراحل خرید محصولات به صورت عمده را دریافت کنید.
سوال
چگونه میتوانیم خرید تکی محصولات را داشته باشیم؟
میتوانید به قسمت محصولات در سایت ساویز مراجعه کرده و خرید خودرا ثبت کنید

ثبت سوال

ثبت سوال